COȘ CUMPĂRĂTURI

Coșul este gol.

INFORMAȚII DESPRE PROTECȚIA DATELOR PERSONALE ALE LUI HUSKY CLUB

Informații privind protecția datelor cu caracter personal în scopul exprimării consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

(denumite în continuare "informații„)

Societatea noastră HUSKY s.r.l. CUI RO 17857624, cu sediul social în Nădlac, str. Independenței nr. 47 Bl. Cons. ap.2, Cod poștal 315500, societate înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J02/1472/2005, administrator de date cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) vă aducem la cunoștință informațiile de mai jos, astfel încât să puteți decide liber, specific, informal și fără echivoc dacă ne acordați consimțământul cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale (denumit în continuare "consimțământul").

 1. Identitatea administratorului, adică cine suntem.

HUSKY s.r.l., CUI RO 17857624

sediu social în Nădlac, str. Independenței nr. 47 Bl. Cons. ap.2, cod poștal 315500

înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J02/1472/2005

 1. Datele de contact ale administratorului, resp. modul în care ne puteți contacta.

HUSKY s.r.l., CUI RO 17857624

sediu social în Nădlac, str. Independenței nr. 47 Bl. Cons. ap.2, cod poștal 315500

înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J02/1472/2005

Persoana de contact Halasi Vlasta-Maria adresa de e-mail comenzi@huskyro.com
Ne puteți contacta la datele de contact menționate mai sus pentru a vă putea exercita drepturile care rezultă din prelucrarea datelor dvs. personale.

 1. Datele de contact ale responsabilului pentru protecția datelor cu caracter personal

Societatea noastră nu a numit un responsabil pentru protecția datelor cu caracter personal.

 1. Scopul prelucrării, adică motivul pentru care datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate.

Datele cu caracter personal pe care le vom prelucra pe baza acordului dvs. sunt:

 1. Numele dvs., eventual numele și mai multe prenume, sau eventual mai multe nume de familie;
 2. adresa dvs. de livrare;
 3. adresa dvs. de e-mail și adresa IP;
 4. numărul dvs. de telefon.

În scopul confirmării identității dvs. ca și persoană vizată în exercitarea drepturilor dvs., adică pentru a clarifica faptul că sigur comunicăm cu dvs., societatea nostră vă va solicita să furnizați un element de identificare care este adresa de e-mail. Presupunând că pierdeți acest element de identificare sau nu-l veți avea dintr-un anume motiv la îndemână , identitatea dvs. va fi verificată prin alte metode general acceptate de identificare , mai ales în cazul unui contact personal prin prezentarea cărții dvs. de identitate sau prin utilizarea unei semnături electronice certificate, recunoscute și calificate pentru comunicare electronică.

Informații personale ne sunt furnizate, cu condiția acordării consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal prin completarea formularului de pe site-ul www.huskyro.com/husky-club.

Vom prelucra datele dvs. personale pentru activități de marketing legate de interesul legitim și pe baza acordului acordat.

Baza legală pentru prelucrarea datelor dvs. personale va fi consimțământul dvs. acordat.

Dacă vom dori ca datele dumneavoastră personale să fie prelucrate în alt scop decât cel specificat în acest punct, vă vom furniza informații despre acel scop și alte informații relevante înainte de prelucrarea ulterioară.

 1. Destinatarii, respectiv, categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, adică cei care vor primi datele cu caracter personal.

Datele dvs. personale vor fi prelucrate de societatea noastră în calitate de administrator. Datele dvs. personale pot fi furnizate ulterior administrtorului persoană fizică sau juridică care prelucrează date personale pentru societatea noastră, pe baza unui acord de prelucrare a datelor cu caracter personal.

 1. Intenția administratorului

Societatea noastră nu intenționează să furnizeze datele dvs. personale unei țări terțe sau unei organizații internaționale.

 1. Perioada de stocare a datelor dvs. personale, adică cât timp vom păstra datele dvs. personale

Societatea noastră va păstra datele dvs. personale timp de zece (10) ani, începând cu ziua în care ne-ați dat consimțământul dvs. Prin revocarea consimțământului la prelucrarea datelor cu caracter personal acest termen se va încheia.

 1. Drepturile persoanei vizate, adică drepturile pe care le avețiși ce obligații avem noi.

Dreptul de retragere a consimțământului

Aveți dreptul de a revoca consimțământul în orice moment. Rețineți că revocarea consimțământului dvs. nu aduce atingere prelucrării datelor cu caracter personal care a fost efectuată înainte de revocarea acestuia. Dacă decideți să revocați consimțământul, vă rugăm să procedați astfel prin mail la adresa de e-mail comenzi@huskyro.com sau prin telefon pe numărul: 0746 096 884 sau în scris către HUSKY s.r.l., Nădlac, str. Independenței nr.47 Bl. Cons. ap.2.

Dreptul de acces la datele personale

Aveți dreptul să solicitați societății noastre accesul la datele dvs. personale. Aveți dreptul să obțineți de la noi o confirmare că datele personale referitoare la dvs. sunt sau nu sunt prelucrate și, dacă da, (datele cu caracter personal sunt prelucrate), aveți dreptul de a accesa aceste date personale și următoarele informații:

 1. scopul prelucrării;
 2. categoria datelor cu caracter personal în cauză;
 3. destinatarii sau categorii de destinatari cărora le-au fost sau vor fi puse la dispoziție date cu caracter personal;
 4. perioada prevăzută de timp în care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru stabilirea acestui termen;
 5. existența dreptului de a ne solicita să rectificăm sau să ștergem datele cu caracter personal, să restricționăm prelucrarea acestora sau să refuzați o astfel de prelucrare;
 6. dreptul de a depune o reclamație la autoritatea de supraveghere;
 7. toate informațiile disponibile cu privire la sursa de date cu caracter personal, dacă nu sunt obținute de la dvs. ca persoană vizată;
 8. faptul că se ia o decizia automată, inclusiv crearea unui profil și procedura folosită, precum și importanța și implicațiile unei astfel de prelucrări pentru persoana dumneavoastră.

Aveți dreptul la furnizarea unei copii a datelor personale prelucrate. În cazul copiilor suplimentare, adică pentru cel de-al doilea exemplar și următoarele vă putem percepe o taxă rezonabilă pe baza costurilor administrative. Dacă trimiteți o cerere în formă electronică, informațiile vor fi furnizate în formă electronică, care se utilizează în mod curent, cu excepția cazului în care solicitați altă metodă.

Dreptul la rectificare

Aveți dreptul să rectificați datele personale inexacte referitoare la dvs. fără întârzieri nejustificate. Ținând cont de scopul prelucrării, aveți, de asemenea, dreptul de a completa datele personale incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Dreptul la ștergere

Aveți dreptul să ștergem fără întârzieri nejustificate datele personale referitoare la dvs. și suntem obligați să ștergem datele personale fără întârzieri nejustificate, dacă esteinvocat unul dintre următoarele motive:

 1. datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod;
 2. ați revocat consimțământul pe baza căruia au fost prelucrate datele și nu există un alt motiv legal pentru prelucrare;
 3. datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal;
 4. datele cu caracter personal trebuie șterse pentru a respecta obligația legală aplicabilă societății noastre.

Rețineți că dreptul de ștergere nu este aplicabil, mai ales dacă prelucrarea este necesară:

 1. în exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și de informare;
 2. pentru îndeplinirea legii privind obligația care necesită prelucrare în temeiul legislației Uniunii Europene sau a statului membru, care se referă la noi;
 3. pentru stabilirea, executarea sau apărarea cererilor de despăgubire.

Dreptul de a restricționa prelucrarea

Aveți dreptul să limităm prelucrarea datelor dvs. personale în oricare dintre următoarele cazuri:

 1. dacă refuzați exactitatea datelor personale, pentru timpul necesar pentru a verifica corectitudinea datelor personale;
 2. prelucrarea este ilegală și dvs. refuzați ștergerea datele personale și să solicitați, în schimb, să limitați utilizarea lor;
 3. nu mai avem nevoie de date personale în scopul prelucrării, dar dvs. le cereți pentru identificarea, exercitarea sau apărarea reclamațiilor juridice.

Dacă prelucrarea datelor dvs. personale a fost limitată, datele dvs. personale, cu excepția stocării, pot fi prelucrate numai cu consimțământul dvs. sau în scopul identificării, exercitării sau apărării drepturilor legale pentru a proteja drepturile unei alte persoane fizice sau juridice sau unui interes public important al Uniunii Europene sau unui stat membru.

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul să obțineți informațiile personale referitoare la dvs. pe care le-ați furnizat administratorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și dreptul de a furniza aceste informații unui alt administrator fără să ne opunem.

În exercitarea dreptului dvs. la transferul datelor, aveți dreptul ca datele personale să le furnizăm direct noi ca de la un administrator la celălalt, atâta timp cât este posibil din punct de vedere tehnic să le transferăm.

Dreptul de a depune o reclamație

Aveți dreptul să depuneți o reclamație la autoritatea de supraveghere, care este Oficiul pentru protecția datelor cu caracter personal.

Luarea deciziilor automate, inclusiv crearea profilului

Aveți dreptul să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea profilului, care are efecte juridice pentru dvs. sau are o consecință semnificativă pentru dvs.

Dreptul la informare

Furnizăm în scris informațiile referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal.
Dacă este cazul, vă vom furniza și informațiile în formă electronică.

Aveți dreptul, dacă solicitați aceasta, să vi se furnizeze oral informații referitoare la protecția datelor cu caracter personal. În acest caz, identitatea dvs. va trebui să fie stabilită. În cazul furnizării orale a informațiilor referitoare la protecția datelor cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la adresa de e-mail comenzi@huskyro.com sau sunați la 0746 096 884.

 1. Cerere de furnizare a datelor cu caracter personal

Furnizarea de date personale în scopuri definite în aceste informații nu reprezintă o cerință legală sau contractuală necesară pentru a încheia un contract între societatea noastră și dumneavoastră.

Nu aveți obligația de a furniza informațiile personale menționate în aceste informații. Neacordarea consimțământului nu are consecințe negative asupra dvs.

 1. Decizia de prelucrarea automată a datelor, crearea profilului

În legătură cu prelucrarea datelor dvs. personale, nu sunteți supus nici unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată care ar avea vreun efect juridic asupra dvs.

 1. Reclamație

Dacă aveți rezerve cu privire la activitatea noastră ca administrator de date cu caracter personal sau împotriva activității destinatarului căruia i-au fost furnizate informațiile personale, vă rugăm să ne contactați în scris cu privire la reclamațiile dvs., la datele de contact menționate la punctul 2 al acestor informații. Este necesar să fie clar cine înaintează reclamația și ce anume obiectează în reclamație. Această dispoziție nu aduce atingere dreptului dvs. de a depune o reclamație la autoritatea de supraveghere.

Înregistrează-te la clubul