COȘ CUMPĂRĂTURI

Coșul este gol.

TERMENI ŞI CONDIŢII

Comanda
Produsele sunt grupate pe categorii pentru o căutare rapidă după sortiment. Produsele se pot pune în coş şi se pot elimina şi oricând se poate verifica conţinutul coşului de cumpărături. În momentul confirmării comenzii, comanda devine obligatorie. Deasemenea prin confirmarea comenzii clientul este de acord cu preţul produselor, cheltuielile de transport şi cu prelucrarea datelor introduse de el în conformitate cu legea protecţiei datelor cu caracter personal. Clientul este informat despre recepţionarea comenzii.

Termenul de livrare
Dacă produsele alese sunt pe stocul HUSKY, termenul de livrare este maxim 4 zile lucrătoare în funcţie de cantitatea expedierii. Produsele sunt trimise prin firma de curierat la adresa specificată. În comandă specificaţi numărul de telefon, pe care firma de curierat vă poate contacta la livrarea comenzii. Livrarea se realizează în cursul zilei, de ceea în caz de necesitate treceţi adresa şi numărul de telefon de la locul de muncă.

Plata
Produsele se vor achita prin plata online cu cardul. Taxa de livrare prin firma de curierat este de 30 lei / comandă.

Preţurile
Preţurile sunt valabile conform listei curente pe anul respectiv. Preţurile promoţionale sunt valabile numai până la finalul promoţiei.

Reclamaţii
Termenul de garanţie pentru produse este de 24 de luni. Reclamația trebuie făcută în termenul de garanţie. Trimiteţi înapoi produsele în amabalajul potrivit, ca o expediere obişnuită pe adresa HUSKY RO, Nădlac, Jud. Arad
Str. Independenţei nr. 47 Bl. Cons 315500, cu marcarea clară „RECLAMAŢIE“ şi copie după documentele de achiziţie. Nu trimiteţi produsele reclamate cu plata ramburs, o astfel de expediere nu va fi preluată. Pentru verificarea telefonică a stării reclamaţiei puteţi suna pe nr. de tel. 004 0746 096 884

 

În expedierea dvs. vă rugăm să descrieţi defectul, pentru a putea soluţiona reclamaţia îndreptăţită, cât mai repede posibil. Produsele vor fi reparate şi trimise la adresa dumneavoastră. În cazul unei defecţiuni iremediabile va fi trimis un produs nou similar sau se va returna preţul de achiziţie. În caz de returnare a preţului de achiziţie, vă rugăm să specificaţi numărul de cont în care doriţi să se vireze contravaloarea.

Protecţia datelor personale

1. Vânzătorul procesează datele personale ale persoanelor în cauză în scopul programelor de loialitate şi pentru scopuri de marketing cu acordul persoanei în cauză, în conformitate cu Regulamentul UE 679/2016 actualizat 2018 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată. Persoana vizată îşi exprimă acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal atunci când comandă produse prin intermediul magazinul online www.huskyro.com sau alte mijloace adecvate sau atunci când solicită emiterea unui card de client.

2. Cumpărătorul prin trimiterea comenzii către vânzător declară solemn că el este de acord în conformitate cu Regulamentul UE 679/2016 actualizat 2018 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, ca vânzătorul să prelucreze şi să stocheze date cu caracter personal, în special cele enumerate mai sus și/sau care sunt necesare în activitățile vânzătorului şi să le prelucreze în toate sistemele lui de informaţii. Datele cu caracter personal sunt prelucrate de vânzător pentru o perioadă de 24 de luni, dacă legea nu prevede altfel. Cumpărătul în acelaşi timp declară solemn că el dă consimţământul pentru prelucrarea datelor sale personale către vânzător, precum şi transferul în străinătate a datelor cu caracter personal de către intermediar în Republica Cehă ca şi stat membru al Uniunii Europene pentru evidenţa contractelor încheiate între vânzător şi cumpărător, facturi şi alte documente, în scop de marketing, în scopul transportului (curierat) al produselor cumpărate și în scopul încheierii graficului de rate. Vânzătorul este îndreptăţit să furnizeze informații cu caracter personal prelucrate cu acordul persoanei în cauză, pentru scopurile de mai sus pentru a îmbunătăţi calitatea bunurilor furnizate şi servicilor şi de a creşte satisfacţia clienţilor. Vânzătorul se obligă că va proceda, cu datele personale ale cumpărătorului în conformitate cu legile şi reglementările valabile în România. Vânzătorul procesează datele personale ale cumpărătorului doar în termenul necesar să îndeplinească obligaţiile care decurg din contract şi din reglementările legale general valabile. Vânzătorul după finalizarea scopului prelucrării asigură fără întârziere lichidarea datelor cu caracter personal ale cumpărătorului în conformitate cu Art. 6 din Regulamentul UE 679/2016 actualizat 2018. Cumpărătorul poate revoca în orice moment acordul pentru prelucrarea datelor personale, printr-o cerere scrisă. Acordul încetează în termen de 1 lună de la primirea solicitării retragerii acordului de către cumpărător către vânzător şi datele ulterior vor fi şterse. Vânzătorul nu va dezvălui informaţii personale către terţi cu excepţia cazului în care este necesar pentru îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din contractul de vânzare. Cumpărătorul ia la cunoştiinţă că datele sale personale vor fi divulgate sau furnizate unei terțe părți (de exemplu, operatorii de transport) pentru a îndeplini obligațiile care decurg din contractul de vânzare.Vânzătorul declară că, în conformitate cu Regulamentul UE 679/2016 actualizat 2018 informaţiile cu caracter personal vor fi obţinute exclusiv în scopul menționat la alineatul (1). şi (2). în condiţiile pentru protecţia datelor cu caracter personal.

Vânzătorul declară că, în conformitate cu Regulamentul UE 679/2016 actualizat 2018 va asigura ca datele cu caracter personal să fie prelucrate şi utilizate exclusiv într-un mod care corespunde scopului pentru care au fost colectate.

Vânzătorul declară că, în conformitate cu Regulamentul UE 679/2016 actualizat 2018 va prelucra datele cu caracter personal în conformitate cu bunele practici şi va acţiona într-un mod care nu contravine legii sau altor reglementări de aplicare generală şi nici nu le va ocoli.

Garanţia returnării banilor

În cazul în care pentru orice motiv, nu sunteţi mulţumit cu produs, vă rugăm să-l trimiteţi înapoi şi se va rambursa suma corespunzătoare pentru produs. Acest lucru va garantăm pentru o perioadă de 14 zile de la primirea expedierii.Trimiteţi produsele nedeteriorate înapoi în ambalajul original sub formă de expediere asigurată (nu ramburs), pe adresa noastră. Menționaţi numărul de cont în care doriţi să se vireze valoarea returnată. Costurile directe ale returnării produselor le suportaţi dvs.

 

O metodă alternativă de soluţionare a litigiilor

Stimate consumator. Dacă credeţi că am încălcat drepturile dumneavoastră sau nu sunteţi mulţumit cu modul în care am soluţionat reclamaţia dvs, vă rugăm să ne trimiteţi cererea dumneavoastră pentru remediere la adresa noastra de e-mail: reclamaţii@huskyro.com

 

1.În cazul în care vă vom răspunde la această cerere, nefavorabil sau nu vom răspunde în termen de 30 de zile de la expediere pe adresa de email înregistrată sau nu veţi fi mulţumit cu solutia noastră, atunci în baza OG 38/2015 despre soluţionarea alternativă a litigiilor, aveţi dreptul la o metodă alternativă de soluţionarea a litigiilor (extrajudiciară).

2. Puteţi trimite propunerea în maniera specificată în OG 38/2015. Pentru trimiterea propunerii aveţi posibilitatea să utilizaţi formularul al cărui model este disponibil pe site-ul ministerului aferent şi a fiecărui subiect de soluţionare alternativă a litigiilor.

3. Lista de operatori de soluţionare a litigiilor alternative, la data de 12.06.2017 este aici: http://www.salfin.ro/registrul-conciliatorilor-sal-fin/ .

Consumatorul are dreptul de a alege la care conciliator trecut în listă va apela.

4. Adresa pentru înaintarea cererilor electronice la Entitatea de Solutionare Alternativa a Litigiilor in Domeniul Financiar Nonbancar este www.salfin.ro

5. Conciliatorul poate respinge cererea consumatorului, ex.:

• în cazul în care valoarea litigiului nu depăşeşte suma de 20 eur;

• Dacă este evident ţinând seama de toate circumstanţele că soluţionarea alternativă litigiilor ar fi posibilă doar cu depunerea unui efort nejustificat şi aşa mai departe.

7. Consumatorul poate înainta o plângere prin platforma SOL de soluţionare alternativă a litigiilor care este disponibilă online la: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=RO . Plângerea se poate depune aici de către un consumator cu domiciliul în UE împotriva unui comerciant cu sediul în UE.

8. Costurile asociate cu soluţionarea alternativă a litigiului sunt suportate de către fiecare dintre părțile la litigiu fără posibilitate de recuperare.

Înregistrează-te la clubul